Σουπιά

Η Σουπιά μας είναι υψηλής ποιότητας και διατίθεται σε ολόκληρη ή καθαρισμένη μορφή σε ποικιλία μεγεθών για να επιλέξετε.

Είδος

Μεγέθη

Χ/Β

Σουπιές Φιλέτο U/1 Ινδίας

1000gr up/τεμ

10kg

Σουπιές Φιλέτο 1/2 Ινδίας

500 - 1000 gr/τεμ

10kg

Σουπιές Φιλέτο 1/2 Ατλαντικού

500 - 1000 gr/τεμ

10kg

Σουπιές Ολοκ. BLOCK 500/1000g Ατλαντικού

500 - 1000 gr/τεμ

10 - 20kg