Καλαμάρια

Υψηλής ποιότητας Καλαμάρι από επιλεγμένα αλίπεδα και σε πλήθος μεγεθών και μορφών.

 

Είδος

Μεγέθη

Χ/Β

Καλαμάρια Ινδίας

U3, 3-6, 6-10, 10-20, 20-40 (τεμ/kg)

12kg - 20kg

Kαλαμάρια Κίνας

U3, 3-6, 6-10, 10-15, 15-20 (τεμ/kg)

16Kg

Kαλαμάρια Παταγονίας

C5L (8-11cm)

C4 (10-13cm)

C4L (12-15cm)

~5Kg

~10Kg

Kαλαμάρια Παταγονίας IQF

10-13cm tube

IQF 4x2,5Kg

Καλαμάρια Φορμόζας

U3, 3-5, U10, 10-20, 20-40 (τεμ/kg)

15 - 24 Kg

Καλαμάρια Αφρικής

M (20-25cm)

L (25-30cm)

XL (30-35cm)

~11Kg

Καλαμάρια φιλέτο Kίνας/Ινδίας

U10, 10-20, 20-40 (τεμ/kg)

12Kg

Καλαμάρια Παταγωνίας Τεμαχισμένα

Μ 10-13cm tube

L 12-16cm tube

IQF 4x2,5Kg