Η εταιρεία

Δραστηριότητα

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η Εισαγωγή, η Εμπορία και η Διανομή φρεσκοκατεψυγμένων αλιευμάτων υψηλής ποιότητας.

Με  βαθιά γνώση της αγοράς και  πρόσβαση στις καλύτερες α’ ύλες η Oceana Frozen Food προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία φρεσκοκατεψυγμένων αλιευμάτων και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση μέσα από ένα οργανωμένο δίκτυο χονδρεμπόρων σε όλη την Ελλάδα.

Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στα Ψυγεία Ευρώπης στην καρδιά της αγοράς των κατεψυγμένων προϊόντων, τα οποία είναι πιστοποιημένα με συστήματα διαχείρισης  ISO & HACCP  εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες και κατάλληλές προϋποθέσεις για την σωστή ψύξη, αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων μας.

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο στόλο φορτηγών-ψυγείων και εξυπηρετεί με δικά της αυτοκίνητα τους νομούς Αττικής, Κορινθίας, Αχαΐας, Ηλείας, Φωκίδας, Αιτωλοακαρνανίας.

Πελάτες

Η Oceana Frozen Food εξυπηρετεί τις ανάγκες Εστιατορίου, super market, Ξενοδοχείου, , Εταιρειών Catering, Ιδρυμάτων Δημοσίου τομέα, Εξειδικευμένων καταστημάτων κατεψυγμένων τροφίμων, καταστημάτων μικρής λιανικής ενώ παράλληλα τροφοδοτεί ένα μεγάλο αριθμό χονδρεμπόρων σε όλη την Ελλάδα.

Επίσης πραγματοποιεί εξαγωγές σε χώρες της Ευρώπης.

Οι άνθρωποι μας

Επιδίωξη μας είναι να προσφέρουμε ένα  εργασιακό περιβάλλον το οποίο να τους εμπνέει και να τους δίνει ασφάλεια και προοπτική. Θεωρούμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι μας έχουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των εταιρικών μας στόχων και στην προσπάθεια μας να προσφέρουμε ένα σύνολο  υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Οι Συνεργάτες μας

Συνεργαζόμαστε με τις πιο μεγάλες και αξιόπιστες εταιρίες του κλάδου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι συνεργάτες μας είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για εμάς  και ήμαστε πάντα ανοιχτοί και πρόθυμοι να εξερευνήσουμε νέες ευκαιρίες με εταιρίες που μοιράζονται την ίδια έμπνευση και το ίδιο  πάθος με εμάς.

Πολιτική Ποιότητας & Ασφαλείας

Η εταιρία “Oceana Frozen Food” στοχεύοντας στην εμπορία κατεψυγμένων αλιευμάτων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας  έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τo διεθνές Πρότυπο ISO 22000.

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων καλύπτει το συνολικό πεδίο λειτουργίας της εταιρίας και εγγυάται:

  • την συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο όλων των σταδίων παραγωγής και διεργασιών που ξεκινούν από την προμήθεια των πρώτων υλών έως και την αποδέσμευση των τελικών προϊόντων
  • την εξάλειψη και τον εντοπισμό όλων των ελαττωματικών προϊόντων
  • τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες της επιχείρησης μέσα από την διάθεση προϊόντων με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας
  • την ανάπτυξη περιβαλλοντικής ευθύνης σε όλα τα μέλη της επιχείρησης και την τήρηση των σχετικών απαιτήσεων της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.
  • την εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας για το προσωπικό, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης  
  • την τήρηση όλων των νομικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την Υγιεινή & Ασφάλεια των τροφίμων.
  • την παροχή της απαιτούμενης εκπαίδευσης και επαγγελματικής επάρκειας στο σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού, καθώς και την εφαρμογή μηχανισμού αύξησης του επιπέδου κουλτούρας σε θέματα Ποιότητας & Ασφάλειας τροφίμων.
  • τη Δέσμευση για την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων για την ασφάλεια τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων και των αμοιβαία συμφωνημένων με τον πελάτη απαιτήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων, την πρόληψη νοθείας και την ορθή πληροφόρηση.  

Η Ανώτατη Διοίκηση της “Oceana Frozen Food” δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων, καθώς επίσης και για την συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων, στοχεύοντας τόσο στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της όσο και των απαιτήσεων της σχετικής νομοθεσίας.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, η Ανώτατη Διοίκηση της “Oceana Frozen Food” δεσμεύεται για την παροχή όλων των απαιτούμενων πόρων, αλλά και για την συνεχή παρακολούθηση του εφαρμοζόμενου συστήματος μέσω της θέσπισης και μέτρησης στόχων ποιότητας και ασφάλειας.

Όλα τα παραπάνω ανασκοπούνται σε ετήσια βάση από την Ανώτατη Διοίκηση της εταιρίας